Ważne! Na naszej stronie używamy ciasteczek. Klikając na jakikolwiek link na tej stronie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności
pl en de
cermika bolesławiec cermika bolesławiec
koszyk jest pusty
waluta:

Kościuszki 24B
AKCEPTUJEMY
Regulamin

1. Postanowienia ogólne


Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internetowej.
Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internetowej.
Sklep realizuje również zamówienia złożone poprzez e-mail. Koszt transportu pokrywa klient.

Zamówienia nieopłacone w ciągu 72h od momentu jego złożenia zostają nieodwracalnie anulowane. 
Jeśli klient chce opłacić zamówinie w późniejszym terminie jest zobowiązany poinformować sklep. 

Maksymalna waga przesyłki poza kraje Unii Europejskiej nie może przekraczać 8 kilo na jedną osobę! 


Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

W momencie złożenie przez Kupującego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów.

Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym „polishpottery.net.pl”, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.


2. DOSTAWA

Czas realizacji zamówienia ( jest to czas od otrzymania przez nas zamówinia za pobraniem, lub po zaksiegowaniu wpłaty za zamówinie do momentu wydania jej kurierowi)  wynosi max do 3 dni roboczych. 

W okresie przedświątecznym okres realizacji może się wydłużyć do 7 dni roboczych.

W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany.
Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego.
Do czasu realizacji zamówienia  należy doliczyć :

Przewidywany czas dostawy, który zależy od firmy transporytowej:
przesyłka ekonomiczna (poczta polska) w Polsce około 4 dni
przesyłka priorytetowa (kurier/.poczta)w Polsce około 2 dni 
przesyłka ekonomiczna w Europie około 10 dni
przesyłka priorytetowa w Europie około 5 dni
przesyłka ekonomiczna do Ameryki północnej około 2 miesiące
przesyłka priorytetowa do Ameryki północnej około 10 dni.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny. 

Sprzedający nie ma wpływu na czas transportu przesyłki ( od momentu wydania przesyłki do jej dostarczenia ), który z przyczyn losowych może ulec opóźnieniu. 


3. Zwrot towaru.

Prawo odstąpienia od umowy

Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:
Ceramika-Pottery Agnieszka Romanowska
ul. Kościuszki 24B, 59-700 Bolesławiec,
NIP: 5372374389
polispottery@wiza.com, Telefon: (48) 784 485 340 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą również Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy.
Zwrot towaru jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny (posiada nasze oznaczenia, co gwarantuje brak użytkowania)  i nie został w żaden sposób zniszczony.  Zwracany towar należy odesłać na własny koszt razem z otrzymanym wraz z nim paragonem lub fakturą. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.


4. Zamiana towaru

Jest możliwa zamiana towaru po wcześniejszej konsultacji z naszą firmą. Towar, który zamienia klient musi mieć naszą cenówkę oraz naklejkę oznaczającą gatunek. Jest to gwarantem że towar nie był uzytkowany. W tym celu należy wskazac towar/towary, oraz wzór/ wzory, które mają b
yć zamienione. Koszt transportu (odesłanie zamienionego towaru oraz jego ponowne nadanie) pokrywa klient.

5. Reklamacje.

Jeżeli po otrzymaniu towaru klient stwierdzi uszkodzenie fizyczne przesyłki powinien sporządzić wniosek reklamacyjny w obecności dostawcy. Zaleca się sprawdzenie przesyłki przy kurierze. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres:  Ceramika - Pottery  Agnieszka Romanowska ul. Kościuszki 24B 59-700 Bolesławiec, NIP: 5372374389, wiza@polishpottery.net.pl, Telefon: (48) 784 485 340. Polishpottery.net.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną. 

6. POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Od 25 maja 2018 r. weszło  w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane też dalej: RODO


  I. Administrator danych osobowych

 Administratorem Państwa danych osobowych (zwanym też dalej: Administratorem) jest 

Ceramika - Pottery  Agnieszka Romanowska  , adres siedziby:  ul. Kościuszki 24B, 59-700 Bolesławiec
NIP: 5372374389 

adres email: wiza@polishpottery.net.pl

Administrator nie powołał inspektora

 II. Informacja o pozyskaniu danych

 Przetwarzane przez nas Państwa dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa dobrowolnie podczas wypełniania formularza zakupu towarów z naszego sklepu internetowego www.polishpottery.net.pl, dokonania wpisu na naszej stronie, bądź w związku z innymi działaniami dokonywanymi przez Państwa przy zakupie towarów i/lub usług

  III. Cele i podstawa prawna przetwarzania

 Państwa dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, numeru NIP, adresu zamieszkania, adresu wysyłki, adresu e-mail, numeru telefonu:

 1)     na podstawie odrębnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu umożliwienia Państwu kontaktu z naszą firmą za pomocą formularza kontaktowego bądź inną dostępną na naszej stronie formą kontaktu oraz wysyłki towarów

 2)     na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest ta osoba,

 3)     na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. 

IV. Odbiorcy danych

 Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: firmom księgowym, firmom kurierskim i firmom obsługującym system informatyczny oraz system płatności elektronicznej. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  V. Okres przechowywania danych

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

1)    posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji), 

2)    zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi,

3)     wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego np. z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

4)     realizacji nowych zamówień przez kupującego na stronie www.polishpottery.net.pl

 2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 VI. Prawa osoby, której dotyczą przetwarzane dane osobowe

 Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych (jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, mogą Państwo zażądać, abyśmy je usunęli), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (mają Państwo prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem).

Ww. prawa można zrealizować poprzez kontakt z nami pod adresem wiza@polishpottery.net.pl lub w naszej siedzibie.Masarska 1
Strona Główna - Rerulamin - Kontakt